Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

" Επαναστάτης είναι εκείνος που θέλει να
αλλάξει την κοινωνία, θέλει όμως να την αντικαταστήσει
με μιαν άλλη κοινωνία.
Εξεγερμένος είναι εκείνος που θέλει να ζήσει
ως άτομο και θα θελε να μην υπάρχει
μια άκαμπτη κοινωνική δομή. "


" Εξεγερμένος είναι εκείνος που ούτε θέλει να
κυβερνηθεί ούτε θέλει να κυβερνά.
Εξεγερμένος είναι εκείνος που δεν θέλει να
υπάρχει εξουσία στον κόσμο. "